Insrsid11952834 Her insrsid16126090 blevinsrsid11952834 erindringen alts'e5insrsid16126090 insrsid11952834 udelukkendeinsrsid16126090 betragtetinsrsid11952834 som evneinsrsid16126090 ninsrsid11952834 til at gengive et till 'e6rt stofinsrsid16126090.insrsid11952834 insrsid16126090 Vinsrsid11952834 igtigt er detinsrsid16126090 doginsrsid11952834 at bide m'e6rke i tankegangen om erindringens forankring i de fysiske omgivelser.
I denne forbindelse ser R'fcsen det som videnskabens opgave at v'e6re medvirkende til at gennemarbejde insrsid15881036 detteinsrsid11952834 traume.
De nationale sejre frem for nederlagene blevinsrsid11952834 insrsid9719106 s'e5ledesinsrsid11952834 typisk fremh'e6vet.Xxv og Jensen (2000.Srsid11952834 Et eksempel hvormed Halbwachs 'f8 nsker at illustrere, hvorledes al erindring betinges af det sociale rum, er ved inddragelse af dr'f8mmen.Gr'e6nsen mellem at forholde sig kritisk til en g'e6ldende politik p'e5 en m'e5de, der b'e5de er samfundsm'e6ssig relevant, men som ikke selv g'e5r hen og bliver til politik og i v'e6 rste fald manipulationinsrsid12795167,insrsid11952834 er tydeligvis h'e5rfin og her m'e5 der endnu engang refereres til.Vi indpasser s'e5ledes vore personlige erindringer, s'e5 de passer ind i den overordnede ramme, vi pr'e6senteres for.This appeal is dependent upon the way in which the stories are narrated.En skelnen mellem det dynamiske og det passive er og har v'e6ret et gennemg'e5ende tr'e6k i denne unders'f8gelse, og ogs'e5 i denne forbindelse er de to aspekter relevante at inddrage.Par cf1insrsid4792352 par Niels: Atomfysik og Menneskelig.Par Ricoeur er i denne forbindelse inde p'e5 at en historisk fremstilling, samtidig med at den skal kunne v'e6kke de d'f8de, ogs'e5 er underlagt en pagt med l'e6seren om, at fortiden fremstilles s'e5 eksakt som muligt.Ligeledes vil ikke kun de allerede eksisterende kollektive erindringer blive sat i spil men ogs'e5 m'e5den, hvorp'e5 disse opst'srsid10954856 par insrsid11952834 N'e5r insrsid14624934 der skabes kollektiv erindring er insrsid4528812 det centraltinsrsid14624934, insrsid4528812 hvorledesinsrsid11952834 fortidige begivenheder opfattes og bruges i det offentlige rum insrsid6235134.insrsid11952834 insrsid6235134 Dinsrsid11952834.Srsid11952834 Men regionale chatrum yahoo som vi s'e5, herskede der samtidig hermed et v'e6ld af fort'e6llinger om fortidige begivenheder, hvor der ikke blev lagt s'e5 stor v'e6gt p'e5 det eksakte begivenhedsforl'f8b.

Srsid11952834 insrsid5380867 par pard qj insrsid11952834 Her insrsid74617 erinsrsid11952834 skellet til faghistorien insrsid74617 yderstinsrsid11952834 markant, idet den netop via insrsid74617 en analytisk tilgang tilinsrsid11952834 disse traditioner, som i visse tilf'e6lde kan have form af kollektiv erindring, insrsid3408131 i mange tilf'e6lde insrsid11952834 kan gennemskue deres sigte.
Opponents to this approach such as J'f6rn R'fcsen and Raphael Samuel focused on the areas where two could meet.

[L_RANDNUM-10-999]