I denne ånd er der brug for et temposkifte med hensyn til opfattelsen af it og itkompetencer blandt de unge, kvinder og den aldrende arbejdsstyrke.
Internettet er under hastig udvikling mod at blive et stadig mere magtfuldt medie for kommunikation og en afgørende motor for innovation og velstand, der radikalt reducerer samarbejdsomkostninger.
Gennem en række partnerskaber med ikke-statslige organisationer 40 eSkills Manifesto (ngoer fælles læringscentre og offentlige myndigheder, sigter Britain Works-programmet mod at hjælpe en halv million mennesker i job over tre år i de områder af økonomien, som vil være førende i genopretningen.
Så presserende som dette spørgsmål gratis amerikansk blog radio chatten er, er en anden, relateret (eller mere specifik) sag, blevet forsømt.The key to social and economic transformation.Arbejdsløshed i EU-27, EA-17, USA Japan, sæsonkorrigeret, januar 2000 - januar 2012 EA-17 10 EU-27 US 8 6 Japan Kilde: Eurostat 2012 14 eSkills Manifesto kalenderår Den største største grund til bekymring er imidlertid de høje arbejdsløshedstal for Europas unge (defineret som 15 til 24-årige).The Economist kaldte hans nyeste bog Macrowikinomics: Rebooting Business and the World en Schumpeterisk historie om kreativ destruktion, og Huffington Post sagde, at bogen er intet mindre end en plan for at reparere en verden, som er gået i stykker.Men i dag kan ingen virksomhed undvære it-kompetencer, og de er et absolut must for at sikre effektiv drift.Michael Gorriz Chief Information Officer (CIO) og Head of Information Technology Management (ITM) hos Daimler.Folk overalt samarbejder som aldrig før for at genopfinde vores institutioner og bevare vores planet, vores sundhed og vores eksistens.Kvinders akademiske karrierer er fortsat markant præget af en stærk vertikal kønsopdeling.Når man overvejer investering i at lære nye kompetencer i en bestemt sektor, er akkreditering en meget vigtigt målestok, fordi det fremmer mobilitet for fagfolk og giver grundlaget for at udvikle attraktive karrierestrukturer.For at sikre sammenhæng, kvalitet og stabilitet samt samspil med kerne it-systemer, skal it-chefer arbejde for at fremme og forvalte løsninger, der udvikles i virksomheden.På den globale platform har politikerne identificeret teknologisk innovation som afgørende for at frigøre det menneskelige potentiale.Kun 25 af de unge i EU angiver, at de har høje niveauer for basale internet kompetencer, høje niveauer defineret som værende i stand til at udføre 5 eller 6 opgaver, inklusiv brug af en søgemaskine til at finde information, sende en e-mail med vedhæftede filer, poste.En Digital Agenda for Europa I 2010 vedtog Europakommissionen formelt næstformand Neelie Kroes Digital Agenda for Europa, der udpeger syv indsatsområder: skabelse af et Digitalt Indre Marked, større indbyrdes kompatibilitet, forøgelse af internettillid og sikkerhed, meget hurtigere internetadgang, større investeringer i forskning og udvikling, styrkelse.It og andre aktører i industrien er nødt til at slutte sig tættere sammen med uddannelsessystemerne for at sikre, at arbejdsgiverengagement 32 eSkills Manifesto og karriererådgivning er troværdig og hyppig.Rapporten fortsætter: Britisk forskning viser, at der eksisterer statistisk signifikante positive relationer mellem antallet af arbejdsgiverkontakter (såsom karriereforedrag eller erhvervserfaring som en ung oplever i skolen (i alderen mellem 14 og 19 år) og deres sikkerhed (mellem 1924) i vejen mod ultimative karrieremål.Konsekvensen er, at manglen på it-medarbejdere svækker Europas evne til at konkurrere globalt.Det understreger vigtigheden af at gennemføre en bæredygtig europæisk multiinteressent infrastruktur og stille med centrale europæiske offentlige og private aktører, den akademiske verden og NGOerne for en ligestillingshandlingsplan i forbindelse med den digitale dagsorden.I modsætning hertil havde Malta, Luxembourg, Cypern, Irland, Belgien, Grækenland og Holland de laveste andele.
Som det er nu, risikerer Europa ikke at have en effektiv pipeline, der genererer fremtidige europæiske talenter i denne vigtige disciplin og industri i det.
Den europæiske professionelle it-kompetenceundersøgelse foretaget af cepis blandt 2000 it-medarbejdere i 28 lande i det udvidede EU i 2011, har bekræftet de ovennævnte tendenser og den utilstrækkelige kvindelige repræsentation i .

Være på forkant med miljøbeskyttelse og innovation.
Velfærdsmodellernes indbyggede konflikter 8/2-03 Sverige: Projekt skal gøre skoleelever ens 11/2-03 /danmark/artikel:aid37364 Debat om danskhed - Haarder: man ophæver ikke forskelle ved at tabuisere begrebet 14/2-03 /artikel:aid102177 Revalideringskonceptet misbrugt /VK-DF vil have undersøgelse (Ritzau) 15/2-03 Sverige: Multi-kultur opprioriteres i kulturministeriet 8/1-03 /indland/artikel:aid1674914 Ole Espersen.


[L_RANDNUM-10-999]